For English, please scroll down.


Talebiniz doğrultusunda uzman ekibimiz ile aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Yazılım Geliştirme ve Yazılım Bakım Projeleri:

Masaüstü ve WinForm Uygulamaları
İstemci-Sunucu Uygulaması ve Veri Tabanı Uygulamaları
Soket programlama tabanlı Uygulama
Web Uygulamaları Geliştirme:
Back-End: C# Nokta Net Çekirdek, PHP Laravel, Düğüm JS
Front-End: HTML, CSS, JavaScript, Aşamalı Web Uygulamaları (PWS), Duyarlı Kullanıcı Arayüzü ve önyükleme şablonları
Veri Tabanı geliştirme ve Yönetimi: MS-SQL SERVER, MySQL, MySqli, PostgreSQL, SQLite
Çapraz Platform ve Mobil Uygulamalar:
Yerel Tepki Ver
Flutter
JavaScript
-Kalite Güvencesi ve Yazılım Test Projeleri
Birleştirme Testi:
Geliştirilen bir projenin kaynak kodunun farklı çerçevelerde ve programlama dillerinde kapsam tabanlı yöntem ve araçlar kullanılarak test edilmesi
Entegrasyon ve Kısıtlama Tabanlı Test
Sistem ve Güvenlik Testi

For detailed information please reach: 

05332075561

Mail Adress:
semantiksoft@gmail.com
In line with your request, we provide the following services with our expert team.

Software Development and Software Maintenance Projects:

 • Desktop and WinForm Applications
 • Client-Server Application and Data base Applications
 • Socket-programing based App
 • Web Applications Development:
 • Back-End: C# Dot Net Core, PHP Laravel, Node JS
 • Front-End: HTML, CSS, JavaScript, Progressive Web-Apps (PWS), Responsive UI and bootstrap templates
 • Data Base development and Management: MS-SQL SERVER, MySQL, MySqli, PostgreSQL, SQLite
 • Cross Platform and Mobile Applications:
 • React Native
 • Flutter
 • JavaScript

-Quality Assurance and Software Testing Projects:

 • Unite Test:
  • Testing the source code of a developed project in different frameworks and programing languages using coverage-based methods and tools
 • Integration and Constraint based Test
 • System and security Test

 

For detailed information please reach: 

05332075561

Mail Adress:
semantiksoft@gmail.com